Esej9 - Obrazstavno besedilo: Pite, jejte, pite, jejte
Esej8 - Obrazstavno besedilo: Predmeti morajo izpolnjevati določene pogoje.
Esej7 - Obrazstavno besedilo: Podporni sistemi
Esej6 - Obrazstavno besedilo in intervju
Esej5 - Naslov projekta
Esej4 - Opis projekta 2
Esej3 - Potek performansa
Recept: Pita s hruškami
Esej2 - Opis projekta
Esej1 - Project Proposal

Esej4 - Opis projekta 2

Oct. 26, 2020

Opis projekta Pita Project - Nadaljevanje

Izhodišče je potreba po vzpostavitvi svojega prostora.

Zgrajena forma je lokacijsko-specifična instalacija, preko katere se oblikuje premislek o razmerju med umetniškim delom in razstavnim kontekstom.1

Objekt se na eni strani loči od prostora in v njem obstaja kot skulptura, po drugi strani pa postane del njegove arhitekture in tvori prostor v prostoru.2

Ustvarjen prostor je galerija, ki obstaja kot edina možnost razstavljanja znotraj izobraževalne institucije brez vpliva le-te na program ki se v njej izvaja.3 Kot ustanoviteljici, graditeljici, umetnici in kuratorici ves program in aktivnost projekta vodiva sami.

Zgrajeni prostor nama omogoča, da prehajava med že ustaljenimi praksami delovanja galerijskih prostorov. Le ta se dogaja na ravni prevzemanja vlog in funkcije na novo vzpostavljenega prostora in tako omogoča vzporedno prikazovanje večih ravni delovanja projekta. Vzporedno s fizičnim prostorom nastajajo vsebine na spletni strani. Ta je v virtualnem prostoru neodvisna od zamejitev v fizičnem in ni le premestitev. Obstaja v soodvisnosti in kot enakovreden del soustvarja vsebino projekta - Pita project. Spletna stran transparentno prikazuje dokumentacijo celotnega procesa gradnje kot tudi delovanja, s tem preigrava možnosti večplastnega branja projekta - njegovo (ne)vidnosti. Efemernost dela se kaže v postopnem izgubljanju dostopa do fizičnega prostora. Spletna stran je posledično arhiv zgrajenega prostora in platforma, ki omogoča nadaljnji razvoj in obstoj projekta. Je vrsta samo arhiviranja, ki tako pripelje do preizpraševanja o tem kaj je potrebno arhivirati.

Koncept se tako naseljuje v različne prostore, gre za prehajanje med mediji, kjer preizprašujeva, kaj v kontekstu spleta in rabe fizičnega, prostor je. Raziskujeva različne tematske sklope, ki so nanj vezani. Osredotočava se na pomen in uporabo besede prostor v različnih kontekstih. (Kaj je javni prostor, kaj je zasebni prostor, kaj pomeni prilastiti si prostor, prostor v prostoru,premestitev prostora, različne oblike razstavnih prostorov (artist-run space, galerije - ki jih vodijo študentje, project space, pop-up projekti)).

Ena od oblik premestitve projekta je trenutno serija performativnih akcij, ki se izvajajo kot dogodki, na katerih je gledalec povabljen k sodelovanju. Dogodki vključujejo večerje s pitami in kurirano razpravo. Ob vsakem dogodku se odprejo nove teme pogovora, vezane na vprašanja znotraj projekta samega. Razmišljava o drugi plat projekta, kjer se samo delo poveže z vsakdanom. Nimava odgovorov. /???/ Raziskujeva vsebino skozi celoten projekt. Od gradnje, vodenja galerije, performativnih pogovorov, pisanja tekstov, objavljanje na spletni strani do branja/učenja o vsebinah vezanih na projekt.


1 Uršula Berlot Pompe, „Prostor in gledalec: utelešena zaznava v umetnosti instalacije“, Časopis za kritiko znanosti, 2018, 274 izdaja.

2 “V tej kiparski misli se masa kipa in obdajajočega prostora ne razume kot ločeni, ampak kot medsebojno delujoči entiteti, ki vplivata druga na drugo.” Berlot Pompe.

3 This specially segregated space is a kind of non-space, ultra-space, or ideal space where the surrounding matrix of space-time is symbolically annulled. Brian O’Doherty, Inside the white cube: the ideology of the gallery space, 1st book ed (Santa Monica: Lapis Press, 1986).