Esej9 - Obrazstavno besedilo: Pite, jejte, pite, jejte
Esej8 - Obrazstavno besedilo: Predmeti morajo izpolnjevati določene pogoje.
Esej7 - Obrazstavno besedilo: Podporni sistemi
Esej6 - Obrazstavno besedilo in intervju
Esej5 - Naslov projekta
Esej4 - Opis projekta 2
Esej3 - Potek performansa
Recept: Pita s hruškami
Esej2 - Opis projekta
Esej1 - Project Proposal

Esej8 - Obrazstavno besedilo: Predmeti morajo izpolnjevati določene pogoje.

Nov. 14, 2022

Druga razstava v ciklu treh: Predmeti morajo izpolnjevati določene pogoje.

Avtorica: Nina Goropečnik

Kje: Galerija Alkatraz, Ljubljana

Kdaj: 14. november–21. november 2022

Odprtje razstave: ponedeljek, 14. november 2022, ob 19. uri

Spremljevalni program:

-17. 11. 2022 11.00 - 19.00 Odprti atelje z Nino Goropečnik in Anito Wach.

-17. 11. 2022 18.30 Performativni dogodek: Pogovorimo se o Nini (Anita Wach in Nina Goropečnik, produkcija Via Negativa)


Umetniško prakso Nine Goropečnik zaznamuje strategija oblikovanja razmerij med vsemi akterji, ki sodelujejo v strukturah umetnostnega sistema. Ukvarja se s tistimi vidiki umetnosti, ki so na radarju »davkoplačevalcev«: postavljanje konceptualne natančnosti nad estetiko, izogibanje zahtevi po ustvarjanju izdelka, uporaba šibkih točk sistema, izmuzljivost — vse, kar se z vidika modela prostega trga zdi nepraktično. Umetniška praksa, ki jo razvija Goropečnik, si prizadeva spodkopavati toge, institucionalizirane odnose med akterji, ki sodelujejo pri ohranjanju delovanja umetniškega sistema. Ena od strategij za dosego tega bi lahko bila uporaba časa in prostora, ki ga ponujajo galerije, za opravljanje vzporednih del, ustvarjanje programov, asimilacijo obstoječih vlog in spreminjanje obstoječega stanja znotraj institucije.

Nina Goropečnik se na razstavi Predmeti morajo izpolnjevati določene pogoje. osredotoča na proces dela in na ogled postavi »rentgen« ustvarjalnih postopkov: skelet referenc, misli, zapiskov in slik iz lastnega arhiva. Gledalkam_cem omogoča, da vidijo tisto, česar ni mogoče videti s prostim očesom — neviden, nikoli dokončan, dolgotrajen proces ustvarjanja, ki je pomembnejši od vseh možnih rezultatov. Ta proces temelji predvsem na razmišljanju. Misel o rekonstrukciji njenega, v sobi obstoječega osebnega »zidu referenčnih točk« je posledica preoblikovanja brezčasnega področja, v katerem se kopičijo ideje, vplivi in navdihi — sfera uma. Iskanje pravega »predmeta«, ki bi nadomestil izvirnik, je kot iskanje bistvenega pomena, povezanega z vsakim določenim objektom. Je kot lov na lastne ideje in osvoboditev iz mreže vplivov. Rekonstrukcija ni nikoli gola ponovitev ali kopija, ampak je vedno preoblikovana in filtrirana s trenutnimi okoliščinami in kontekstom, v katerem poteka delo. Ne gre za predmete in dokumente iz arhiva, temveč za misel, doživetje in dejanski odnos do vsebine, ki jo podajajo izvirniki, na katere se nanaša.

Vodilni motiv prakse Nine Goropečnik so odsotnost, nevidnost in odpor do zahteve, vseprisotne v neoliberalni družbi, po produkciji Nečesa. Umetniški cilj je najti obliko za Praznino — prostor potencialnosti. Orodja, ki jih uporablja, se izmikajo prav tistim modelom, ki za obstoj zahtevajo »produktivnost« in vidnost, vključno s samim umetnostnim sistemom. Strategija Nine Goropečnik dokazuje, da celo stvaritev Ničesar — ničesar drugega, ničesar za prodati, ničesar za ukrasti, nič za dodati … zahteva veliko angažmaja in da je potrebno ustvariti posebne pogoje za vodenje gledalke_ca skozi proces materializacije Koncepta. Prikaz misli ali intimne izkušnje terja veliko samorefleksije, dialoga, krčenja zbranega gradiva, preizkušanja, izbiranja podatkov. Na koncu je potrebno sprejeti odločitve. Nastane razstava. Kar pa ne pomeni, da je delo končano in da so odločitve dokončne.

Besedilu je dodano tudi poročilo o sodelovanju. Kot kuratorka, vključena v ta proces, lahko sklepam, da je vse, kar je zabeleženo v poročilu (skupaj z vso nevidno vsebino), pripeljalo do koncepta razstave, vendar neposrednih povezav s končnimi odločitvami ni. Skrivnost trenutka »rojstva ideje« ostaja nerazrešena.


Poročilo o sodelovanju

Potek dogodkov:

O 2. 4. 2022 — Nina Goropečnik v e-sporočilu povabi Anito Wach k sodelovanju na projektu, ki bo predstavljen novembra v Galeriji Alaktraz. Ponudi ji vlogo kuratorke pri svoji samostojni razstavi Predmeti morajo izpolnjevati določene pogoje. Za sodelovanje ji ponudi 200 evrov honorarja.

O 3. 4. 2022 — Wach e-potrdi sodelovanje.

O 7. 4. 2022 — Prvi sestanek, na Zoomu. Goropečnik predstavi delovanje Pita Projekta, v okviru katerega se bodo novembra v Galeriji Alkatraz zvrstile tri razstave. Dogovorita se glede okvirnega urnika sodelovanja.

O 2. 5. 2022 — Goropečnik posreduje svoj portfolio in neuradno verzijo magistrske naloge. Wach se seznani z vsebino magistrske naloge in pregleda portfolio.

O 19. 6. 2022 — Drugi sestanek, v živo. Pogovarjata se o magistrski nalogi, preteklih Goropečnikinih delih in iščeta potencialna izhodišča za razstavo.

O 22. 8. 2022 — Tretji sestanek, v živo. Sestavita strategijo dela v septembru in oktobru.

O 1.–30. 9. 2022 — Prva serija dialoga/pogovora. Ker je Goropečnik septembra na umetniški rezidenci v Bologni in Izoli, se za ta čas zavežeta k vsakodnevni korespondenci po e-pošti.

O 1. –23. 10. 2022 — Druga serija dialoga/pogovora. Ker je bila septembrska korespondenca uspešna, se dogovorita za dialog/pogovor tudi v oktobru.

O 9. 10. 2022 — Četrti sestanek, v živo. Odločita se za spremembo dialoga v model izmenjave, osnovan na praksi »poskus - povratna informacija«.

O 18. 10. 2022 — Peti sestanek, v živo. Pogovarjata se o pristopu k razvijanju strategij dela in konceptov, povezanih z novembrsko razstavo Predmeti morajo izpolnjevati določene pogoje. v Galeriji Alkatraz. Goropečnik predstavi konkretnejšo idejo za izvedbo razstave. Dotakneta se tudi predloga za potencialno izvedbo performativnega dogodka. Dorečeta formo obrazstavnega dogodka in se pogovorita o pripravi obrazstavnega besedila.

O 23. 10. 2022 — Zadnji sestanek pred oddajo tega poročila, na Zoomu. Besedilo končata in pripravita za prevod in lekturo.

Obseg nalog:

Nina Goropečnik se je strinjala, da bo v obdobju 1.–30. 9. 2022 Aniti Wach vsak dan poslala vsaj eno e-sporočilo z informacijami o svojem ustvarjalnem procesu in okoliščinah, v katerih delo nastaja. Obveščala jo bo o svoji produktivnosti ter delila osebne informacije o svojem psihofizičnem stanju in morebitne dogodke, ki vplivajo na njeno delo, prav tako tudi vse misli in samorefleksijo, vezane na njeno umetniško prakso, ter morebitne referenčne avtorje ali referenčna umetniška dela. Posredovala bo vse svoje ideje in predloge, četudi bodo neumni. Občasno bo v pisanje vključevala foto- in/ali videodokumentacijo. Strinjala se je, da bo dialog/pogovor ohranjala zanimiv in produktiven.

V oktobru se je zavezala, da bo v skladu z dogovorom za drugo serijo dialoga/pogovora, osnovano na praksi »poskus - povratna informacija«, vsak dan naredila vsaj eno akcijo, ki temelji na fizičnosti, in e-posredovala videodokumentacijo.

Anita Wach je vlogo kuratorke razumela kot pozorno spremljanje oziroma bdenje nad ustvarjalnim procesom. Zavezala se je, da bo spodbujala delo, dajala povratne informacije, pomagala ohranjati kreativni pristop, delila reference, dajala predloge, skrbela za disciplino in izvajala pritisk. Prav tako se je zavezala, da bo odgovorila na vsako e-sporočilo in obravnavala vsa zastavljena vprašanja, probleme in koncepte. Strinjala se je, da bo dialog/pogovor ohranjala zanimiv in produktiven. Ponujeno vlogo kuratorke je kot oseba z drugega umetniškega polja sprejela, saj je videla priložnost za razširitev umetniške prakse obeh sodelujočih.

Evalvacija poteka sodelovanja:

V času sodelovanja sta si Wach in Goropečnik izmenjali 140 e-sporočil. Število deljenih vizualnih dokumentov: 36 fotografij in 6 videoposnetkov. Goropečnik je izvedla 4 poskuse fizičnih akcij v prostoru.

V obdobju 2. 4.–22. 8. 2022 je bilo poslanih 21 e-sporočil: Goropečnik 12, Wach 9.

V prvi seriji dialoga/pogovora, se pravi septembra, je bilo poslanih 55 e-sporočil (72203 znakov brez presledkov): Goropečnik 29, Wach 26.

V drugi seriji dialoga/pogovora, se pravi oktobra, je bilo poslanih 64 e-sporočil (40986 znakov brez presledkov): tako Wach kot Goropečnik 32.

Goropečnik ni upoštevala dogovorjenega datuma začetka prve serije dialoga/pogovora. Prvo e-sporočilo je poslala 2. 9. 2022. Prav tako ni upoštevala dogovorjenega končnega datuma: serijo je zaključila dva dni prej, 28. 9. 2022. V drugi seriji ni vztrajala pri nalogi »poskus - povratna informacija«. Naredila in posredovala je zgolj 3 poskuse. Prav tako ni pravočasno opozorila, da mora Wach napisati obrazstavno kuratorsko besedilo.

Wach je odgovorila na vsako e-sporočilo. Našla je tudi odgovor na vsako zastavljeno vprašanje, čeprav ni bila vedno zadovoljna z vsebino svojega odgovora. Delila je umetniške reference, ki so bile po njenem mnenju uporabne. V pogovoru je izpostavljala svoje pomisleke in transparentno delila svoje mnenje, prav tako svoje izkušnje, povezane z lastnim procesom dela.

Še vedno ni prepričana, da kuratorsko vlogo opravlja korektno. Sprašuje se, kakšna je vloga kuratorke in kaj vse so njene dolžnosti. Pri usmerjanju in predlaganju konkretnejših rešitev ji je primanjkovalo odločnosti. Sodelovanje, predvsem obe seriji dialoga/pogovora, je izkoristila za razvoj lastne prakse in za povabilo Goropečnik k svojemu projektu 30 stavkov, nenazadnje tudi za učno uro slovenščine.

Wach in Goropečnik sta spletli drobno umetniško mrežo, osnovano na izmenjavi storitev, praks, izkušenj, znanj, podajanju referenc, predlogov, spodbujanju performativnih poskusov in izmenjavi vlog.

Sodelovanje lahko označimo za uspešno glede angažiranosti in odzivnosti, v ekonomskem pogledu pa je, četudi vključuje finančne koristi, bližje praksi »izmenjave daril«. Se pravi sistemu interakcije, ki temelji na menjavi, donacijah in zaostrovanju vezi z nalaganjem obveznosti.


Kuratorka: Anita Wach

Obrazstavno besedilo: Anita Wach

Producent razstave: Galerija Alkatraz

Projekt so podprli: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana in Mladi zmaji (Mestni inkubator) za pred-razstavne delavnice

Lektura: Inge Pangos

Izdelava mavčnih odlitkov: Tajda Novšak

Izdelava podstavka: Maj Vogrinčič

Računalniška obdelava fotografije: Lene Lekše

Zahvala: Knjižnica pod krošnjami, KUD Franc Kotar Trzin