WEBSITE UNDER CONSTRUCTION

Instagram: pita_project_250

Statemant 2022

Umetnici Nina Goropečnik in Rea Vogrinčič od decembra 2019 soustvarjata platformo Pita Projekt. Platforma je namenjena razstavljanju in raziskovanju lastne prakse preko katere prevzemata in raziskujeta različne vloge znotraj umetnostnega sistema. Zanimajo ju podporni mehanizmi, strukture in sistemi, ki so potrebni za izvedbo razstave.

Statement 2020

Pita Projekt je platforma namenjena razstavljanju in raziskovanju lastne prakse skozi grajenje razstavnega prostora. Gre za prostor ki obstaja fizično znotraj institucije ALUO in prostor, ki skozi virtualno platformo izstopi iz danega konstrukta.

Pita Projekt je platforma, ki jo gradita Nina Goropečnik in Rea Vogrinčič.


Link: SSKJ

plátfórma -e ž (ȃ-ọ̑)

  1. teh. večja plošča, ploščad, namenjena navadno za opravljanje kake dejavnosti: ladja ima platformo za pristajanje helikopterjev; ob tirih so naredili platformo za razlaganje tovora; betonska, jeklena platforma; pren., publ. stati na platformi boja za mir
  2. publ. osnova, temelj: pripraviti platformo za konferenco; delo so zasnovali na skupni programski platformi; nova politična platforma / idejna platforma revije / družbena platforma razvoja

Prispevek na Youtube kanalu Sodobna umetnost

Link: NINA GOROPEČNIK in REA VOGRINČIČ: PITA PROJEKT


Omemba cikla treh razstav “Podporni sistemi”, “Predmeti morajo izpolnjevati določene pogoje” in “Pita Projekt: Pite jejete, pite jejte”

Lucija Klauž za Radio študent: ART-AREA

“Za ponazoritev bomo obravnavali cikel treh razstav Ree Vogrinčič in Nine Goropečnik, ki se je pred nekaj dnevi zaključil v galeriji Alkatraz. Umetnici sta dodeljeni enomesečni termin razdelili na tri dele in v njem pripravili tri razstave – vsaka svojo samostojno, nato pa sta se predstavili še s skupnim projektom, platformo Pita projekt. Cikel v narativ nocojšnje oddaje vpenjamo zaradi njegovega zvračanja na lastne robove, podstati, opore in omejitve. Njegova vsebina je povsem podvržena readymade postopkom umetniškega sistema. Določajo jo običajni delovni pogoji umetnic in umetnikov, ki jih je v nekaterih aspektih mogoče preslikati na druge prekarne zaposlitve, pri njunem delu pa je ključna ravno specifičnost, ki izhaja iz konteksta razstavljanja sodobne umetnosti.”

Link: Podčrtavanje bivanja


Recenzija razstave “Medpoteza”

Maša Žekš za Koridor-križišča umetnosti

“V iskanju različnih strategij za doseganje uspeha v umetniškem sistemu sta se umetnici odločili razviti delo v slogi, zgradili lastno galerijo ter v tandemu nadaljevali intenzivnejše raziskovanje koncepta prostora in lastnih umetniških praks.”

Link: Prostornina krhkega peciva


Recenzija razstave “Kaj če imava midve v resnici paviljon? Kaj pa če je zgolj kotiček?””

Lucija Klauž za Radijo Študent: Kulturne novice

“Potem ko stopimo skozi vhodna vrata, dvakrat zavijemo levo in se sprehodimo do konca hodnika, na zadnjih vratih na levi zagledamo napis na kovinski ploščici: Galerija Kiparskega oddelka Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani.”

Link: Pite in paviljon


Link: Urban Dictionary

Pita

  1. Acronym for Pain In The Ass, a major annoyance.
  2. Flat bread of Mediterranean origin, eaten as is or filled with small pieces of roasted meat, veggies, condiments, etc.
  3. Reinstalling everything after a virus was a true PITA.
  4. Greek-style pita is round and thickish, while Cypriot-style pita is elongated and thin.

Link: IPOP/Izrazje

»PROSTOR je trirazsežnostni okvir delovanja človeka na zemeljskem površju, nad in pod njim, v katerem se odvijajo naravni in družbeni procesi oziroma ga določajo fizične in družbene strukture.

UMEŠČANJE V PROSTOR je faza v načrtovalskem procesu, v kateri se išče, optimizira in nazadnje določi podrobna lokacija prostorske ureditve in njene osnovne značilnosti.

UREJANJE PROSTORA je zavestno človekovo delovanje z namenom usmerjanja procesov v prostoru, med drugim obsega načrtovanje, gradnjo, rabo, vzdrževanje in prenovo vseh sestavin prostora.«

Link: Artist Research

»WHAT IS ARTISTIC RESEARCH? Sorry, the question is wrongly put, Good man (1978). We should ask: When is a research artistic? - But let us start from the end.

Against this background the phrase “art as research” seems to be not quite accurate, because it is not the art, which evolves into research somehow. What exists, however, is research that becomes artistic - so it should be rather named “Research as Art”, with the central question: When is Research Art?

First, in the methods (such as search, archive, collection, interpretation and explanation, modeling, experimentation, intervention, petition,…), but also in the motivation, inspiration, in reflection, discussion, in the formulation of research questions, in conception and composition, in the implementation, in the publication, in the evaluation, in the manner of discourse - in order only to begin the list hereby.«

Link: Documents of Contemporary Art: The Archive

»THE ARCHIVE

In the modern era, the archive―official or personal―has become the most significant means by which historical knowledge and memory are collected, stored, and recovered. The archive has thus emerged as a key site of inquiry in such fields as anthropology, critical theory, history, and, especially, recent art. Traces and testimonies of such events as World War II and ensuing conflicts, the emergence of the postcolonial era, and the fall of communism have each provoked a reconsideration of the authority given the archive―no longer viewed as a neutral, transparent site of record but as a contested subject and medium in itself.«

Link: SSKJ

»paviljón -a m (ọ̑)

  1. pritlična stavba iz lahkega materiala, namenjena zlasti za razstave: ob cesti so postavili paviljon, v katerem bo menjalnica; v paviljonu so odprli razstavo otroških slik; razstavni paviljoni; kioski in paviljoni / upravnik umetnostnega paviljona // navadno pritlična stavba za določeno dejavnost kot del večje celote:«

Zahvale:

Aljoša Abrahamsberg

Sebastian Krawczyk

Ana Grobler

Anita Wach

Lara Reichmann

Maša Žekš

Adrijan Praznik

Lucija Klauž

ALUO - Kiparski oddelek

Jože Barši

Nika Erjavec

Tomaž Furlan

Primož Godec

Aja Vogrinčič

Luka Zorc


Kaj če imava midve v resnici paviljon?

Kaj pa če je zgolj kotiček?


FINANČNI PLAN za tri dogodke